L. v. Beethoven: Ouverturen til operaen Fidelio

Beethovens eneste opera Fidelio havde en indviklet tilblivelse med flere omarbejdninger og navneskift, idet den oprindelig hed Leonora. I alt fire ouverturer blev skrevet til operaen, og den, der opføres her, er den fjerde og endelige. Den blev opført første gang 23. maj 1814.

 

November 2006