L. v. Beethoven: Ouverturen Die Weihe des Hauses

I 1811 havde Beethoven (1770-1827) fået bestilling på musikken til skuespillet  ”Athens ruiner”, skrevet til indvielsen af et nyt teater i den ungarske by Pest  (senere del af Budapest). 11 år senere skulle Josefstadt Theater i Wien (som stadig eksisterer) genindvies efter en ombygning . Hertil genbrugte man i store træk ”Athens ruiner”, som blev omskrevet og Beethoven genbrugte ligeledes dele af sin musik i det nye skuespil, som fik titlen ”Die Weihe des Hauses” (Husets indvielse). Dog blev et kor og ouverturen nykomponeret. Premieren fandt sted 3.oktober 1822.

På det tidspunkt af sit liv var Beethoven stærkt optaget af fugaen – barokkens store kompositionsteknik - som han også eksperimenterede en del med i andre værker  (klaversonater, strygekvartetter…). I ”Weihe des Hauses”  udgør fugaen ouverturens hoveddel. Karakteristisk er ligeledes den lange, statelige introduktion, der – ligesom fugaen – vidner om den enorme fascination, som især Händels musik udøvede på Beethoven i denne periode.

 

 

Marts 2010