Hector Berlioz: Ungarnsk march fra Fausts fordømmelse

Berlioz  (1803-1869) komponerede oratorieværket ”La damnation de Faust” i årene omkring 1846. Værket, som Berlioz selv betegnede som en dramatisk legende,  bygger ganske vist på Goethes skuespil, men forholder sig i øvrigt ganske frit til digtets idé. Et

eksempel på Berlioz’ frie behandling er netop den berømte ungarske march: Berlioz la-der Faust optræde med en monolog på den ungarske slette og benytter lejligheden til at fremføre  en fejende march, som ikke står i nogen indre sammenhæng  med dramaet,  men som giver Berlioz mulighed for at vise sin strålende instrumentationskunst. Marchen, som er bygget over en kendt ungarsk melodi, blev førsteopført separat under et gæstespil i Budapest og blev modtaget med øredøvende jubel.

Selve uropførelsen af hele ”Fausts fordømmelse” fandt sted i Paris kort efter for et sparsomt publikum og blev en stor fiasko. I dag kan værket af og til opleves på scenen  fremført som et musikdramatisk værk.

 

 

Juni 2009