Edvard Grieg: Koncert for klaver og orkester, a-mol, opus 16

Edvard Grieg (1843-1907) drog som de fleste unge musikere i Europa til Leipzig, hvor han studerede klaver og komposition på Musikkonservatoriet (1858-62). Her hørte han Clara Schumann spille Schumanns klaverkoncert og det blev en afgørende oplevelse for ham. Værkets blanding af dramatisk udtryk, poesi og romantisk flow inspirerede ham til selv at prøve kræfter med en klaverkoncert.

At Schumann er forbilledet, høres lige fra starten, hvor klaveret præsenterer sig dramatisk efter et orkester-tutti. Tonearten a-mol er ligeledes fælles. Men Grieg komponerede ikke længere blot i forlængelse af en tysk-romantisk tradition. Hans to norske musikervenner, komponisterne Ole Bull og Rikard Nordraak, opfordrede ham til at finde et personligt ståsted og at komponere ud fra norsk folkemusiktradition og selv om værket følger koncertformens traditionelle opbygning med tre satser, kan man allerede i 1. sats spore de ”norske” træk i de friske Halling-rytmer. 2. sats danner et poetisk hvilepunkt, mens Grieg i 3. sats imiterer Hardanger-fele og bruger den tredelte Springdans-rytme. Klaverkoncerten blev det første store vidnesbyrd om Griegs national-romantiske stil, som skulle gøre ham verdensberømt allerede i hans levetid.

I sommeren 1868 drog Grieg med sin kone og nyfødte datter til København. Selv indlogerede han sig i en lille gartnerbolig i Søllerød, Mothsgården (det nuværende Søllerød Museum) ved gadekæret - lige overfor Søllerød Kro. Her udarbejdede han klaverstemmen og skitserne til orkestersatsen. Tilbage i Norge færdiggjorde han koncerten, men uropførelsen fandt sted i Casino i København d. 3. april 1869 med vennen og klavervirtuosen Edmund Neupert som solist.

Opførelsen blev en triumf. Gade, Hartmann, Hornemann og den russiske klavervirtuos Anton Rubinstein (som havde stillet sit eget flygel til rådighed) klappede for og publikum afbrød koncerten flere gange med spontant bifald.
Grieg foretog i årene herefter adskillige småkorrektioner, senest i 1907. Det blev den endelige version og er også den, der spilles i aften.December 2011