Fini Henriques: Ouverture til melodramaet ”Vølund Smed” 

I 1896 satte Henriques musik til Holger Drachmanns melo-drama ”Vølund Smed”. Vølund er en mytisk smed fra det oldnordiske Vølundskvad. Sagnet fortæller om Vølunds fangenskab hos Kong Nidud, hvor han i ydmygende omgivelser må smede guldringe og andre kostbarheder til kongen, men også om hans senere grusomme hævn: han dræber kongens to sønner og gør hans datter Bødvild gravid inden det lykkes ham at flygte. Musikken afmaler fra begyndelsen den stolte kunstsmed, herefter høres et kaotisk afsnit, der skildrer vildskaben i hans hævnlyst. Inden afslutningen høres et lyrisk tema, som fortæller om Vølunds ømme længsel efter sin hustru.