Benjamin de Murashkin: Tides

Om værket ”Tides” udtaler Benjamin de Murashkin: ”Mit værk er inspireret af havet og hedder 'Tides'. Det hele startede på Bornholm , da jeg gik en tur på klipperne langs havet. Pludselig kom jeg tættere og tættere på en å samtidig med at klipperne formede sig på en måde, så lyden fra havet blev blokeret. Det gav mig ideen til at prøve at lave samme virkning i orkesterstykket, og det resulterede i en stor akkord (havet), der langsomt glider væk i baggrunden mens en hurtigflydende musik bliver mere og mere dominerende. Og så er der selvfølgelig rigtig mange bølger og store akkorder, der vokser og falder! Inspirationen fra Carl Nielsen tager ikke form af et citat, men er dybere nede, i selve kompositionsprocessen. Hans tanker bag organisk musik er stærkt repræsenteret i den måde, mine musikalske ideer udvikler sig på."

Juni 2014