Shostakovich: Symfoni nr 1

Sjostakovitj (1906-1975) var kun 19 år gammel, da han som afgangsopgave på Konservatoriet i Leningrad forelagde sin 1. symfoni. Det var i 1925. Året efter dirigerede Nicolai Malko uropførelsen og året efter igen, i 1927, præsenterede Bruno Walter symfonien i Berlin. Hele den etablerede musikverdens øjne var fra nu af rettet mod det unge geni fra den nye  Sovjetstat.

I tyvernes Sovjet var det endnu muligt for kunstnere at lade sig inspirere af den vest-lige modernisme. Datidens nye tyske og østrigske musik  -  også den helt nye tolvtone-musik  -  blev spillet i Leningrad: Schreker, Krenek, Alban Berg og Hindemith.  Dertil kom de russiske emigranter Stravinskij og Prokofiev, hvis musik blev flittigt studeret. Der var intet, der på det tidspukt forhindrede en ung sovjetkomponist i at efterligne hvem han havde lyst til. De senere så kvælende ideologiske principper, som i Stalins Sovjet i 1930’erne skulle blive en svøbe for Sjostakovitj, var knap nok opfundet. Sjostakovitjs symfoni er således ikke nogen enkel musik ”for folket”    tværtimod. Tonesproget er udfarende og skiftende, præget af korte perioder med hastige tonearts-og stemningsskift. Musikken udtrykker først og fremmest den unge Sjostakovitj’s energiske mod på livet, men man aner tillige træk, som skulle komme til at præge hans senere værker: ironi og sarkasme parret med tragisk-melankolske undertoner.

Symfonien er i fire satser og bygger delvis på fælles motivisk materiale. 

Juni 2009