Thomas Nielsen: Der var en gang

Der var engang er en suite i 4 satser skrevet i forbindelse med 200-året for H.C. Andersens fødsel i 2005. Værket er tænkt som et musikalsk eventyr og en tekstløs ode til H.C. Andersens liv og virke. Værket kommer med sine 4 satser i berøring med flere følelser, fra den inderlige og dystre begyndelse over kærlighed og kamp til sorg og vemod. Den traditionelle triumferende slutning i den gængse "hyldest" bliver i denne suite behandlet mere eftertænksomt, og der er fra komponistens side ikke lagt en entydig tolkning af værket som helhed frem, da han er af den overbevisning at det er musikkens opgave at tale sin egen sag.

September 2005