Referat fra ekstraordinær generalforsamling

Amatørsymfonikerne

Tirsdag d. 02. november 2010, Blindeinstituttet, Hellerup

 

Formanden Richard Hytholm konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Kasserer Dina Gelfer-Jørgensen informerede om at orkesteret har 64 medlemmer (har betalt kontingent sidste år).

Ingen medlemmer stemte imod de nye vedtægter, og da mere end 2/3 medlemmer var til stede er de nye vedtægter således vedtaget.

 

Referent Birgit Primdahl, d.02. november 2010