Bestyrelsens beretning ved generalforsamlingen d. 20.sept. 2011.

 

Efterårsprojektet var stilet mod Espergærde Musikforening og i Brønden:

Koncerter:

Søndag den 14. november kl. 16.00 i Espergærde Gymnasium og

tirsdag den 16. november kl. 19.30 i Brønden i Brøndby

Solist: Joel González, kontrabas

Dirigent: Christian Schmiedescamp,

Program:

Giuseppe Verdi: Ouverture til ’Skæbnens Magt’

Nino Rota: Divertimento Concertante for kontrabas og orkester

Alexander Borodin: Polovetzerdanse af ’Fyrst Igor’

                                                                     Symfoni nr.2, h-mol

Det var koncerter, der gav et pænt overskud og som arrangørerne var meget begejstrede for.

 

Nytårsprojektet var tilrettelagt med meget traditionelt nytårsmusik, men havde en stor solist med amerikansk musik. Vi havde inviteret Prinsgemalen, fordi han netop har udtrykt sin store beundring for vor solist Marianna Shirinyan, men hofmarskallatet svarede høfligst og med beklagelse nej tak til invitationen.

 

Koncert lørdag d. 15. januar kl 16. i  Gentofte Rådhus.

Dirigent:       Christian Schmiedescamp

Solist:            Marianna Shirinyan

 

Program:       Verdi: Skæbnens Magt

                       Borodin: Polovetserdanse

                       Gershwin: Rapsody in blue

                             Ponchielli: Timernes Dans,

L. Andersson: The Syncopated Clock,

H.C. Lumbye: En sommernat paa Møens Klint – galop, 4 min – om året der kommer

J. Strauss: An der Schönen blauen Donau – Rumrejsen 2010, fortids fremtid

L. Andersson: Song of the Bells

Vær Velkommen Herrens År – fællessang med publikum

H. C. Lumbye: Champagne Galop

Strauss: Radetzky March,

Økonomisk set var der en del udækkede udgifter ved dette arrangement, men de fleste syntes at være tilfredse med koncerten.

 

Forårsprojektet var sat op som et projekt stilet mod vores nye kommunetilknytning – Rudersdal Kommune.

 

Koncert søndag d. 27. marts 2011 Kl. 19.30 i Dronninggårdskolen

Rønnebærvej 33, Holte

Dirigent: Christian Schmiedescamp

 

Program:

Ludwig van Beethoven: : Ouverture til skuespillet ”Die Weihe des Hauses””

Nino Rota: Koncert for orkester : “Concerto Festivo”

Bela Bartok:  Ungarske skitser

Antonin Dvorak:  Middagsheksen, opus 108

Der var en vis balance økonomisk – d.v.s. et mindre underskud og tilhørermæssigt langt fra ønskeligt. Vi må se at finde de rigtige knapper at trykke på ved den slags arrangementer f.eks. ved et samarbejde med musikskolen.

 

Sommerprojektet, som alle havde glædet sig meget til, skulle blive de sidste med vores dirigent, Ole-Henrik Dahl, som midt i forløbet blev syg, så vi måtte have vikar en enkelt gang, blev igen kampdygtig, men døde d.30. juli. Ære være hans minde, og en taknemmelighed for det gode samarbejde og de gode musikoplevelser, er dét der fylder for nuværende.

 

Koncerter:

Søndag 5.juni i Brønden og tirsdag 7. juni i Tivoli - begge koncerter kl. 19.30

Dirigent: Ole-Henrik Dahl

Solister: Frederik Øland, violin ∙ Asbjørn Nørgaard, bratsch

 

Program:

Jean Sibelius: Andante Festivo

W.A. Mozart: Sinfonia koncertante for violin, bratsch og orkester, Es-dur, K 364

Pjotr Tjajkovskij: Symfoni nr. 5, e-mol

Koncerterne balancerede økonomisk med et lille overskud og gav os alle den forventede oplevelse.

 

Eksamensprojektet var for Susanne Vibæk, som skulle til sin afsluttende dirigenteksamen.

Vibæks eksamen foregik i Mariehøjcenteret, boldsalen, Gl. Holtevej 246A ( blå indgang ) vi havde en prøve tirsdag d. 14.juni kl.19-22 og selve eksamen fandt sted torsdag d. 16. juni med en indledende prøve kl.17.30 – 20 og kl. 20.30 startede selve koncerten for dommerne og de fremmødte. Susanne Vibæk havde besluttet sig for at dirigere fgl. tre værker til sin eksamen :

Johann Strauss :Wienerblut (valsen),

Mendelssohn : Hebriderne

Mozart: Rondo for horn

Derefter fik vi udleveret Negerdans fra Carl Nielsens Alladin-suite, som vi spillede prima vista, hvorefter dommerne gik afsides og Susanne fik 10 for sit arbejde – dels med en rapport dels for selve direktionen.

Økonomisk set var der tale om ren fortjeneste.

 

Derudover havde Peter Mikkelsen planlagt besøg af Lübeck Pop symphonics, hvor en del af AS’s medlemmer - endog plakatmæssigt - deltog med to koncerter, dels i Koncertkirken og på Bakkens friluftscene.

 

Rudersdal Kommunes sommerkoncerter:

Vedr. samarbejdet med andre musikinteressenter i Rudersdal Kommune deltog en del af vore strygere i sommerkoncerterne (læs: festival) i et til lejligheden nyoprettet kammerorkester under ledelse af Martin Sell (musikskolen leder) og arrangeret af Christine Pryn.

Søndag d.14.august kl 15-16 i Birkerød Sognegård

Dirigent: Martin Sell

 

Program:

                             Sibelius: Andante Festivo

                             Kurt Atterbeerg: Suite nr.3

                             Solister: Christine Pryn,violin – Pjotr Zelazny, bratsch

                             Bruckner: Adagio fra strygekvintet

Britten: Simple Symphony

 

 

Lokaleproblemerne:

Det var allerede inden sidst generalforsamling en kendsgerning, at vi måtte flytte fra Blindeinstituttet p.gr.a. et økonomisk forlangende vi ikke kunne honorere for at låne den sal vi tidligere havde haft gratis mod at lave en koncert hvert år, hvor beboerne dér kunne få glæde af vort arbejde. Men med disse strenge tider kunne dette arrangement ikke fremmes yderligere.

Pia Sverdrup-Jensen havde allerede inden man besluttede vores Blindeinstitutophold til prøverne haft kontakt med Rudersdal Kommune, som faktisk dengang var meget interesserede i at vi skulle henlægge residensen til Dronninggårdskolen. Af forskellige årsager blev det imidlertid ikke til noget dengang, men efter en del besværligheder lykkedes det for os i december at få en aftale i hus med fremtidig lån af den store sal på Dronningegårdskolen mod at orkesteret ville samarbejde med andre interessenter f.eks. musikskolen og give koncerter i kommunen ect. Da Blindeinstituttet allerede i det nye år ville opkræve leje af deres sal, besluttede vi straks at flytte til vor nye prøvesal.

Pauker med kasser og diverse noder og andet, der var opmagasineret i kælderlokalet på Blindeinstituttet blev ved hjælp af Steffen, Stefan og undertegnede bragt til vort fremtidige opholdsted. Her havde vi fået at vide at vi kunne være hver tirsdag, men fordi det var midt i skoleåret, var salen udlånt nogle enkelte gang i foråret. Jeg fik samtidig at vide, at når vi ikke kunne være i lokalets scene-ende, som  f.eks i forbindelse med eksaminer, terminsprøver o.l. kunne vi spille til øveaftenerne i salen anden ende mod at alt blev sat på plads og at intet af det materiale, der var fremlagt på borde og stole, blev flyttet eller fjernet f.eks. computere, skrivemateriale, papir o.a.

Disse aftaler var således årsag til at vi sagde ja-tak til aftalen.

Det skulle imidlertid vise sig, at skole sprang fra aftalerne, således at vi måtte skifte prøvelokale mange gange i dette forår til stor frustration for både os og Kulturel forvaltning i Rudersdal.

Det betød faktisk, at udgifter til transport af pauker o.l. blev forøget særdeles meget.

 Imidlertid ser det ud til at den kommende sæson giver os rigtig gode muligheder, idet Dronninggårdskolen står til vor rådighed hele sæsonen, minus efterårsferien, juleferien og vinterferien og bortset fra 10.jan. og hele maj, hvor vi skal prøve i Manziusgårdens sal.

Det ser altså ud til, at vi ikke skal til at flytte igen, som en del medlemmer har været inde på efter prøvelserne i foråret.

 

Fremtiden:

Som det fremgår af øveplanerne for efteråret – se hjemmesiden – ligger koncerterne stort set på plads.

Med hensyn til foråret har vi forhandlet med dirigenterne med følgende udspil:

 

Efterårsprojekterne: Se hjemmesiden

 

Der er ikke planlagt en Nytårskoncert i 2012, men samtaler er i gang med Rudersdals Musikskole omkring et evt. juleprojekt med deltagelse af musikskolens dygtige elever.

 

Marts 2012

Dirigent: Christian Schiedescamp

Dvorak: Scherzo Capriccioso, op.66

Beethoven: Klaverkoncert nr.4 G-dur, op.58

Solist: Neel Bramsnæs-Teilmann

Prokofiev: Symfoni nr.7, op.131

 

Sommer 2012

Dirigent: Erik Jacobson

Larssons: koncertouv. nr. 3 eller hans Ostinato.

Griegs: symfoniske danse,

Sibelius´: Lemminkäinens hjemkomst.

Nielsens violinkoncert

Solist: Clara Richter-Bæk

 

Efterår 2012

Dirigent:?

Shostakovich: Symfoni nr.10, e-mol, op.93

Weber: Klarinetkoncert nr.1, f-mol, op.73

Solist: Nanna Wendelboe

 

Programudvalget har i foråret fremlagt 3 koncertprogrammer for hele året 2012. Forslagene  måtte, meget imod udvalgets ønske, revideres af forskellige, mest økonomiske og besætningsmæssige årsager. Bestyrelsen har på baggrund af dette mindre heldige forløb besluttet, at programudvalgets rolle ved fastlæggelsen af orkestrets koncerter fremover skal styrkes.

Der vil blive udarbejdet retningslinier af bestyrelsen.

 

På bestyrelsen vegne

Richard Hytholm

formand