Indkaldelse

til

generalforsamling d.20.sept.2011

efter pausen

  1. Bestyrelsens beretning om foreningens aktiviteter i det forløbne år.

            Udsendt med indkaldelsen ( se evt. på hjemmesiden)

 

  1. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til generalforsamlingens godkendelse

Uddeles på mødet.

 

  1. Meddelelse fra bestyrelsen om dennes valg af to bestyrelsesmedlemmer for den kommende periode.

Richard Hytholm og Flemming Olsen er valgt.

 

  1. Valg af 5 medlemmer til bestyrelsen

Resten af bestyrelsen opstiller fortsat, men har i år været foruden ét medlem, da det har været umuligt at få nogen til at stille op. Jeg vil derfor bede jer alle om at granske, spørge og/eller foreslå eventuelle kandidater og da endelig senest en uge før( d.13.sept.) generalforsamlingen at meddele - gerne som mail – de forslag som måtte komme op til

richardhytholm@gmail.com

 

  1. Valg af revisorer

Der skal vælges to revisorer. Christian B. Jørgensen og Leif Ekberg er i øjeblikket vores revisorer og vil gerne fortsætte.

 

  1. fastlæggelse af årskontingent. Bestyrelsen forslår at kontingentet fortsat skal være 1500 kr. årligt. For studerende dog kun 750 kr.

 

7.   Evt.

 

Med venlig hilsen og på bestyrelsens vegne

Richard Hytholm, formand