Bestyrelsens beretning ved generalforsamlingen d.2.okt. 2012

1.       Det første projekt i forgangne regnskabsår var orkesterrejsen til Tjekkiet.

Dirigenten på turen var Christoffer Kaas. Vi lavede tre koncerter. 2 i Prag og omegn og en i Jindrichuv Hradec.

Programmet var: Carl Nielsen:

Lille suite. Dvorak: Legender, Dvorak: Tjekkisk suite, Mussorgski: Baba Yaga, Schierbæk: I Danmark er jeg født og Stamitz: Trio nr.1( De sidste tre sammen med elever fra de musikskoler, som vi besøgte.

Der var et mindre underskud på rejsen p.gr.a nødvendige ændringer fra den oprindelige plan.

2.       Efterårsprojektet 2011 blev opført i Lindevangkirken på Frederiksberg d.17.nov. og i Elværket i Holbæk d.22.nov.2011. Vi spillede:                          

Dvorak: Cellokoncert – solist Adam Stadnicki og Sibelius 2 symfoni

Dirigent: Christian Schmiedescamp

Koncerterne løb næsten rundt økonomisk.

3.       Januarprojektet:

P.gr.a en henvendelse fra Marianna Shirinjan om at lave en koncert med hende fik vi os et ikke forud planlagt projekt.

Mantziusgården d. 10.jan. 2012

Programmet var:

Grieg: Klaverkoncert og Sibelius: Symfoni nr.2(endnu en gang)

Dirigent: Morten Rygelund

Der blev et mindre overskud.

4.       Forårsprojektet:

Opført i ”Brønden” i Brøndby 23.marts

Programmet:

Beethoven: Klaverkoncert nr. 4 og Prokofief: Symfoni nr. 7

Solist: Neel Bramsnæs-Teilmann

Dirigent: Morten Rygelund

Stærkt fremmøde og økonomien var god.

5.       Sommerprojektet:

Opført i Sorgenfri Kirke d. 31.maj. og i Tivolis koncertsal d. 3.juni

Program:

Grieg: Symfoniske danse, Sibelius: Lemminkainens hjemkomst og Carl Nielsen: Violinkoncert

Solist: Clara Richter-Bæk

Dirigent: Erik Jacobsson

Stort fremmøde begge steder – økonomisk et underskud.

6.       Augustprojektet:

En henvendelse fra Bass2012 – via Stadnicki, fik os med i dette projekt.

Opført i Tivoli’s koncertsal d. 18.aug.

Program:

1.sats af Dvorak’s Cellokoncert(solist: kontrabassist Petru Iuga), Ole Kock-Hansen: Lille suite for stygere og kontrabas – skrevet til NHØP(solist: Jimmi Roger Pedersen) og to stykker af Piazzolla:  Oblivion og Libertango(solist:Enrigo Facone)

Yderst vel promoveret i medierne. Ingen udgifter/Pænt overskud.

7.       Ud over de obligatoriske projekter har foreningen indledt et nærmere samarbejde med Rudersdal Musikskole og Rudersdals kammerorkester.

En hel del orkestermedlemmer deltog således i musikskolens julekoncert 14.dec. 2011 og spillede sammen med musikskolens elever.

Program:

Britten: Brook Green Suite og Holst: A Holst Christmas

Dirigent: Martin Sell

I det halvprofessionelle Rudersdal Kammerorkester deltog ca.15 strygere fra Amatørsymfonikerne.

Koncert d.7.maj i Christiankirken i Lyngby

Program:

Sibelius: Andante festivo, Elgar: Seranade for strygeorkester, Respihi: Gamledanse 3. suite og Vaugham Williams: Tallis Fantasi

Dirigent: Martin Sell

Fint fremmøde og rimelig omtale.

8.       Fremtidig er der planlagt helt frem til nov.2013.(Som det ser ud netop nu)

Oktoberkoncerter

d.27. okt. kl. 16 i Espergærde Musikforening på Gymnasiet

d.30. okt. kl. 19.30 i Mantziusgården.

Program:

Sibelius: Lemminkäinens hjemkomst

Szymanovski: Violinkoncert nr.2

Shostakovich: symfoni nr.10

Solist: Christine Pryn

Dir. Christian Schmiedescamp

DVD-optagelse: d. 6.nov. i Dronninggårdskolen m.dir. Christian Øland.

 

Januarprojektet-2013
Program:

Hayden: Skabelsen i samarbejde med Cantor Køge.

Dir. Jonas Viggo Pedersen 

Øveprogrammet(antal 8) starter 13.nov.2012 på Dronninggårdskolen.

Tirs.d.8.jan.Prøve med solister, Dronninggårdskolen

Tirs.d.15.jan.Prøve med kor og solister på Dronninggårdskolen.

Lør.d.19.jan. Generalprøve på Køge Gymnasium efter aftale med dirigenten, men afsæt det meste af dagen.

20. jan.   Søndag   15.00 Koncert På Køge Gymnasium (Forprøve efter aftale med dirigenten)    
22. jan.  Tirsdag    19.00 Koncert i Holte - Dronninggårdskolen
24. jan.  Torsdag   19.00 Koncert på "Kulturværftet"/Sankt.Bents kirken (aftale under forhandling)
26. jan.   Lørdag    Eftermiddag Koncert i Heiligen Kreuz Kirche i Berlin (Ambassaden dyrker aftalen)/Lund

Det oprindelige projektet skulle afsluttes således:

Turen til Berlin er naturligvis betalt og starter tidligt om morgenen og vi kører hjem efter koncerten og ”fester” om bord på færgen Rostock-Gedser.( Hvis man ønsker dette, kan man for egen regning og efter behag blive i Berlin og må så naturligvis selv betale for overnatning/hjemturen.)

Jeg har så sammen med Flemming Olsen foreslået af turen til Berlin skulle starte fre.d. 25.jan. i fælles bus med koncert d.26.jan i Berlin og hjemfart søn.d.27.jan. Dette sidste er nu planen. Alternativet er at lave en koncert i Lund.

Jeg beder derfor alle afsætte d.25.-27. jan. som optaget til et af de to afslutningsprojekter, således at vi har et fuldt orkester uanset hvilken løsning, det ender op med.

 

 

Martsprojektet – Prøvestart: 29.jan.2013(antal 6)

D.19.marts koncert – Dronninggårdskolen

Program: i samarbejde med Rudersdal musikskole

Gade: Ossian ouverture

Emil Hartmann: Cellokoncert

Bartok: Rapsodi nr.1

Nielsen: Orientalsk Festmarch

Fini Henriques: Ouv. Vølund smed

Dir. Kristoffer Kaas

Solister: Adam Stadnicki/Christine Pryn

Ossian med musikskolen d.23.maj og enten d.25.eller d.26.maj i Tivoli.

 

Sommerprojektet

Prøvestart 19.marts(antal 9-10)

Koncerter: Tivoli og Christianskirken – Christianshavn

Program:

Berlioz: Romersk Karneval

Poulanc: Koncert for to klavere og orkester

C.Franck: Symfoni i d-mol

Dir.: Morten Ryelund

Solister: Rikke Sandberg og Tanja Zapolski

 

Efterårsprojektet

Prøvestart: 27.aug.(antal 10)

Koncerter: 9. og 16./17. nov. I Dronninggårdskolen, Brøndby Strand kirke og Kbh. Domkirke

Program: Verdi: Requiem i samarbejde med Birkerødkoret o.a.

Dir.:Torben H.S.Svendsen

Med hensyn til repertoireudvalgets arbejde er der udarbejdet følgende

 

Rollefordeling mellem bestyrelse, repertoireudvalg og dirigent ved fastlæggelsaf koncertprogrammer. Bestyrelsen har det endelige ansvar for koncertprogram.

Bestyrelsen har ansvar for at repertoireudvalg afholder møde/indkaldes hvert år omkring november/

december. Repertoireudvalget kan i øvrigt mødes efter behov.

Repertoireudvalgets opgave er at udarbejde koncertprogramforslag.

Programforslag kan også indeholde forslag til dirigent og solist.

Det tilstræbes at programforslag ligger to og tre år frem i tiden - f.eks i slutningen af 2012 planlægges for 2014/15 osv.

For et normalt år planlægges 3 koncertprogrammer: forår, sommer, efterår og med

mulighed for jul/nytår.

 

Udgangspunkt for repertoireudvalgets arbejde kan være

1.at dirigent kendes

2.at dirigent ønsker et bestemt værk

3.at solist og solistværk kendes

4.at koncert sted /begivenhed kendes

Koncertprogramforslag forelægges bestyrelsen.

Har bestyrelsen indvendinger omkring programforslag kontaktes repertoireudvalg for nødvendige

korrektioner.

Bestyrelse/formand kontakter dirigent.

Kommer der ønsker/ændringer fra dirigent kontaktes repertoireudvalg endnu engang for behandling

af ændringsforslag til koncertprogram.

Det endelige program forelægges bestyrelsen.

Overvejelser der indgår når værker og koncertprogrammer fastlægges

a.musikalsk kvalitet

b.sværhedsgrad

c.varighed

d.orkesterbesætning - vores normalbesætning: 2222-4231-pk-perc-str. Det bør tilstræbes, at alle orkestermedlemmer deltager i hovedparten af værkerne i et koncertprogram

e.økonomiske forhold – nodeleje, assistenter (harpe, klaver, slagtøj), samt leje af instrumenter

september 2012

 

Bemærkninger til bestyrelsens arbejde.

a. Samarbejdsprojekterne:

Alle vore projekter med samarbejdspartnere er i vid udstrækning etableret, fordi vi ligesom alle andre amatørorkestre har svært ved at få økonomien til at løbe rundt. Alternativet ville være et højere kontingent, hvilket bestyrelsen og naturligvis også medlemmerne ikke er indstillet på lige for det første. Vi arbejder i hvert fald på at dette ikke skal ske.

b. Solo-ønsker:

Kjeld Neiendam og bestyrelsen foreslår, at de dygtige medlemmer, der har lyst til at spille solo-stemmen i et eller andet værk henvender sig til Mads Østergaard, hvor de kan få info om, hvordan det lader sig gøre. Vi går ud fra at de interesserede selv stiller med noder og er i stand til at styre os andre til en opførsel f.eks. i en socialbaseret weekend eller efter sæsonslut. Planlægningen af dette går i gang i det øjeblik deltagere melder sig under fanerne.

I den forbindelse regner vi med at nedsætte et udvalg, der sørger for et sted, spisning etc.

c. Programudvalget:

Programudvalget er udvidet på grund af Kjeld Neiendam’s ophør med Nils Hemmeth og består nu af Søren Nielsen, Flemming Olsen, Allan Rasmussen og Poul Jeppesen. Da Susanne Helweg-Larsen ikke har været med i projekterne på det sidste, går vi ud fra, at hun ikke længere er interesseret i at være medlem i udvalget.

d. Der arbejdes på, at vi kan blive i Dronninggårdskolen også i termin- og eksamensperioderne.