Indkaldelse

til

generalforsamling d.2.okt.2012

efter pausen

  1. Bestyrelsens beretning om foreningens aktiviteter i det forløbne år.

            Udsendt med indkaldelsen ( se evt. på hjemmesiden)

 

  1. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til generalforsamlingens godkendelse

Uddeles på mødet.

 

  1. Meddelelse fra bestyrelsen om dennes valg af to bestyrelsesmedlemmer for den kommende periode.

Richard Hytholm og Flemming Olsen er valgt.

 

  1. Valg af 5 medlemmer til bestyrelsen

Birgit Primdal ønsker at udtræde af bestyrelsen, mens resten af bestyrelsen opstiller fortsat. Vi har i år været foruden ét medlem, da det har været umuligt at få nogen til at stille op. I bestyrelsen mangler vi således to personer Jeg beder jer alle om at granske, spørge og/eller foreslå eventuelle kandidater og da endelig senest en uge før( d.25.sept.) generalforsamlingen at meddele - gerne som mail – de forslag, som måtte komme op, til

richardhytholm@gmail.com

 

  1. Valg af revisorer

Der skal vælges to revisorer. Christian B. Jørgensen og Leif Ekberg er i øjeblikket vores revisorer og vil gerne fortsætte.

 

  1. Fastlæggelse af årskontingent. Bestyrelsen forslår at kontingentet fortsat årligt skal være 1500 kr.(750 kr.for messing). For studerende dog kun 300 kr.

 

7.   Evt.

 

Med venlig hilsen og på bestyrelsens vegne

Richard Hytholm, formand