Claude Debussy (1862 - 1918)


Navnet Debussy udløser hos de fleste musikkendere ganske automatisk begrebet "impressionisme". Det skal dog tages med forbehold, som et forsøg på at beskrive en musikalsk stil, der vanskeligt lader sig beskrive med ord. Udtrykket er hentet i malerkunsten, og det er de vage konturer, den spændingsløse melodik, den funktionsløse harmonik og den lidet karakterfulde rytmik i visse af Debussy's værker, der har fået musikhistorikere, der så gerne vil have navne og kategorier til alle stilarter, til at klamre sig til dette ord. I virkeligheden er det kun et fåtal af Debussy's værker, der kan kaldes impressionistiske, heriblandt orkesterværket "Forspil til en fauns eftermiddag” og operaen "Pelléas og Mélisande" samt nogle af klaverstykkerne og sangene.
Som udforsker af de harmoniske muligheder, som instrumentationskunstner og som klaverkomponist har Debussy haft en betydning, der sidestiller ham med musikhistoriens største skikkelser og i hvert fald placerer ham som en af Frankrigs største komponister.