FiniHenriques.png

Valdemar Fini Henriques (døbt Finni)

Komponist og violinist. (1867-1940)

Hans forældre var hospitalsinspektør og justitsråd Vilhelm Moritz Henriques (1828-1889), som var af jødisk herkomst, og Marie Christine Rasmussen (1826-1913). Han var svoger til lægen og filosoffen Severin Christensen. Hans søn kgl. kapelmusikus Johan Fini Henriques sad i en årrække som koncertmester for 2. violingruppe i Det Kongelige Kapel, hvor også faderen havde virket i knap fire år.

Ifølge kilderne var Fini Henriques som dreng en uregerlig krabat, der kun havde lidt sans for intellektuelle beskæftigelser. Til gengæld var hen en munter og skabende natur, der allerede som dreng forsøgte sig som komponist.

Karriere

Henriques blev privatelev af blandt andre violinisten Valdemar Tofte, der var koncertmester i kapellet og professor ved Musikkonservatoriet og af chefdirigenten for Det Kongelige Kapel, Johan Svendsen, efter at Niels W. Gade havde frarådet ham at gå den slagne vej gennem Musikkonservatoriet. Fra 1888-1891 var han i Berlin, hvor han studerede hos violinisten Joseph Joachim og komponisten Woldemar Bargiel, der var halvbroder til Clara Schumann og selv elev af Niels W. Gade. Tilbage i København fik han i 1891 Det Anckerske Legat og rejste derefter igen et år til Tyskland og Østrig. Ved hjemkomsten blev han i 1892 ansat i Det Kongelige Kapel, først som bratschist og senere som violinist. Efter et sammenstød med kapelmester Frederik Rung sagde han op allerede i 1896 for at leve et frit liv som komponist, pædagog og koncertviolinist, en karriere der snart gjorde ham til en populær skikkelse. Han udviklede som ung mand et kameratskab med Carl Nielsen som varede til dennes død i 1931.

Læreren Joseph Joachim var tidens største violinist, men Fini Henriques koncentrerede sig mere om de mindre former. Han dannede sin egen strygekvartet og stiftede kammermusikforeningen Musiksamfundet hvis formand han var til 1931. Men han rejste også som koncertsolist, kammermusiker og dirigent talrige gange i de nordiske lande såvel som til Paris og Berlin. Han sad tillige i bestyrelsen for Dansk Komponistsamfund og var Ridder af Dannebrog (1921) og Dannebrogsmand (1937).

Musikken

Hans musik er åben og imødekommende, og var meget populær i hans levetid. Han skrev mest for sit eget instrument violinen, foruden sange og klavermusik. Ud over diverse stykker for kammerbesætning og mindre orkesterværker, har Fini Henriques skrevet symfonier, balletter – bl.a. Den lille Havfrue (1909) og Tata, samt en hel del anden scenemusik, herunder operaerne Stærstikkeren (1927) med tekst af C.M. Norman-Hansen, og Vølund Smed (opført 1943) med tekst af Aage Barfoed efter Holger Drachmann.

 

Februar 2013