Jacob Gade (1879-1963), komponist

var ud af en gammel slægt af landsbymusikanter på Vejle-egnen. 16 år gammel drog han til København for at prøve lykken. Det holdt hårdt, men det lykkedes ham at leve som musiker ved forskellige småengagementer. I 1914 indledte Jacob Gade et mangeårigt virke som teater- og biografkapelmester ved Dagmarteatret. Samtidig var han særdeles produktiv som komponist af tidens indsmigrende danse- og underholdningsmusik. Fra denne periode stammer valsen ”Douces secrets”(1919). I 1921 blev han tilbudt stillingen som kapelmester ved Nordeuropas største biografteater: Paladsteatret i København. Det var her han i 1925 komponerede ”Tango jalousie”, som blev verdens mest spillede melodi i flere generationer. I begyndelsen af 1930’erne trak han sig tilbage for at komponere og i 1943 bosatte han sig i Thorøhuse ved Assens. Inden sin død i 1963 indstiftede han “Jacob Gades Legat”, som hvert år uddeler betydelige beløb til unge talentfulde danske musikere.

Juni 2009