Jean Sibelius (1865-1957)

Jean Sibelius (1865-1957) var, som så mange af hans samtidige, i sine unge år meget påvirket af Wagner, men beundringen aftog dog senere noget, specielt Wagners ledemotiv-teknik var ham for konstrueret og kalkuleret. Sibelius er blevet kritiseret for at være en reaktionær skikkelse, idet han vedblev at skrive udpræget tonalt og ofte med beskeden harmonisk kompleksitet, men det var han ganske klar over: ”Mens mange andre komponister ryster cocktails sammen til publikum, tilbyder jeg dem et glas koldt vand.” Den alvorlige tone i Sibelius’ orkestrering, hvor alt overflødigt er skåret væk, kædes ofte sammen med en speciel finsk karakter.

Maj 2007