Ludolf Nielsen, komponist (1876-1939)

Ludolf Nielsen var dansk komponist og bratschist. Har skrevet operaer, bl a Isabella (1915), balletter, f eks Lackschmi (1922), scenisk musik, symfonier m.m. Flere af hans strygekvartetter opføres stadig i forskellige lande.

Ludolf Nielsenvar en stor musikalsk begavelse - det siges at han kunne spille harmonika som tre-årig! - og stryger af både uddannelse og profession. Han virkede også som musikkonsulent for Statsradiofonien og dirigerede bl.a. amatørorkestret Euphrosyne. Som komponist yndede han et senromantisk og mere nationalt orienteret udtryk end sin samtidige Carl Nielsen. Én af tidens kendere skrev at »i al hans Musik genspejles denne inderlige Naturglæde, der hos ham er forenet med en lykkelig Evne til at levendegøre og male, til at udtale noget indre oplevet, noget stort, paa et moderne, klart og kraftigt Tonesprog, der fæstner sig blivende i ens Erindring.« 2. symfoni blev komponeret i 1909-10 under en legat-rejse til Rom og hører sammen med 3. symfoni, den symfoniske digtning Babelstaarnet og operaen Isabella til hans hovedværker. Ligesom i f.eks. César Francks D-mol-symfoni spiller ét og samme tema en vigtig rolle værket igennem. Det høres første gang i 1. sats hos strygerne efter Andante maestoso-indledningen.

Oktober 1998

 

Summary in English

Ludolf Nielsen was a Danish composer and viola player. He has written operaes, for example Isabella (1915), ballets, for example Lackschmi (1922), scenic music, symphonies and more. Som of his string quartets are still heard in several countries.

As a composer he was like late romantic. He also worked as a director and as a chamber musician on viola d'amore.