Peter Heise, komponist

Peter Heise (1830 - 1879) var af embedsmandsslægt men valgte at studere musikteori hos A.P.Berggreen. Denne periode fik stor indflydelse på Heise, ikke mindst Berggreens tanker om den danske folkevisetone som et udgangspunkt for en musikalsk skaben i national ånd. For Heises vedkommende blev det til en række romancer og operaen Drot og Marsk. Derudover skrev han en del klavermusik, nogle kammermusikværker, en symfoni samt scenemusik og musikdramatiske værker.

Heise var aktiv i Studentersangforeningen, hvor han mellem 1845 og 1850 for alvor begyndte at komponere. I 1852 tog han, tilskyndet af Gade, på et halvt års studieophold i Leipzig, og mødet med de tysk-nationalromantiske strømninger fik betydnning for ham, omend han havde et modsætningsfyldt forhold til såvel Wagners som Schumanns musik. I perioden 1857-1865 var Heise musiklærer ved Sorø Akademi, men herefter flyttede han tilbage til København og koncentrerede sig næsten udelukkende om at komponere.

Operaen Drot og Marsk handler om mordet på kong Erik Glipping i Finderup Lade, Sankt Cecilie nat 1286. Uropførelsen fandt sted på Det kongelige Teater 25. september 1878.

 

September 2002