Sankt Annæ børnekor

Børnekoret fra Sankt Annæ Gymnasium er til lejligheden sammensat af sangskolelever fra 5.-7. klasse.

På Sankt Annæ Gymnasium optages hvert år drenge og piger i 3. klasse efter en musikalsk optagelsesprøve. De første par år af skolegangen på Sankt Annæ Gymnasium, også kaldet Københavns kommunes Sangskole, har eleverne et stort antal sang- og musiktimer på ugeskemaet, hvor de bl.a. træner deres sangstemme og lærer at læse noder.

Fra 5. klasse begynder børnene at deltage i en udadrettet korvirksomhed, og fra 6. klasse optages alle drengene i skolens drengekor, Københavns Drengekor, og alle pigerne i Sankt Annæ Pigekor. Korsang er hele Sangskolens fundament.

Drenge og piger optræder normalt hver for sig i hvert sit kor, men når opgaven kræver det, sammensættes et blandet kor af elever, der musikalsk og sangligt passer sammen og passer til opgaven. Et børnekor fra Sankt Annæ Gymnasium har således ofte sunget med i Carl Nielsens "Fynsk Forår" sammen med DR Radiosymfoniorkesteret og DR Radiokoret.

Børnekor har også tidligere medvirket i operaforestillinger. I efteråret 1999 medvirkede et børnekor på 160 børn fra Sankt Annæ Gymnasium i Opera Nords store forestilling Gille's Requiem i Citroens gamle samlehal i Københavns sydvest kvarter.

For at sikre størst mulig tryghed for børnene og den bedst mulige korklang følges børnekoret altid af en af Sangskolens dygtige sangpædagoger. I Hans og Grethe er det Birthe Højby Nielsen, der har ansvaret for børnekoret.

Februar 2003