Karol Szymanowski     

Karol Szymanowski, komponist (1882-1937)

Szymanowski var polak, men blev født i velhavende og højkulturelle kår i Ukraine. Han uddannede sig musikalsk i Warszawa og dannede i 1905 sammen med andre unge komponister gruppen ”Det unge Polen i musik”, der havde til formål at popularisere ny musik. I 1927 blev han udnævnt til rektor for Musikkonservatoriet i Warszawa, en stilling, som han forlod allerede efter få år p.g.a kollegernes fjendtlige holdning til hans forkærlighed for moderne musik.

Ikke desto mindre regnes Szymanowski i dag for at være den, der løftede den polske musik efter Chopin op til europæisk niveau og viste vej for efterfølgende generationer. Den unge Szymanowski var først stærkt påvirket af Wagner og R. Strauss, men en rejse i 1914 til Vesten åbnede hans øjne for især impressionismens og modernismens muligheder -  Debussy og Stravinskij! Fra denne periode stammer hans mesterværker: ”Myter” for violin og klaver, operaen ”Kong Roger” og  3. symfoni  : ”Nattens sang”.  I 1920’ene fik han øjnene op for folkemusikkens store potentiale, især de sydpolske Tatra-bjerges folkemusiktradition fik stor betydning for hans sene produktion.

 

September 2012