AndersOberg.jpg (7000 bytes) English at the bottom

Andris Veismanis, Letland

1965: Født i Letland  

1991: Afsluttet Letlands Musikakademi, kordirigentklasse. Bestået afgangseksamen med udmærkelse (Bachs Johannes Passion).

1989: Grundlægger det professionelle kammerkor “Sacrum”, som har vundet adskillige internationale priser og har fået en Grand prix for flere CD indspilninger.Fra 1994: Kunstnerisk leder af Vidzemes Kammerorkester

Fra 1995: Underviser på Letlands Musikakademi som dirigent- og kontratenor-lærer.  

Fra 1997: Kordirigent ved Letlands Nationale Opera.    

1998: Indstuderer kor og orkester i Händels “Alcina”Fra 1998: Kunstnerisk leder af Letlands kammerorkester2000: Indstuderer og dirigerer Glucks “Orfeus” og J. Lusens “Fugleopera”.Priser: 

1993: Letlands Musik Grand Prix for indstuderingen af Purcels opera “Dido og Aenea”1998: Letlands Musik Grand Prix og Teaterpris for Händels “Alcina”. Også gode anmeldelser for denne indstudering i udenlandsk presse. Fortsatte studier: 

 Siden 1999: Studerer orkesterdirektion ved professor Jurij Simonov i Ungarn og Moskva.

English

Andris Veismanis, Latvia

1965: Born in Latvia  

1991: Finished at the Music Academy of Latvia, choir class.

1989: Founded the professional chamber choir “Sacrum” that has won several international awards and had a Grand Prix from several CD recordingsFrom 1994: Artificial leader of Vidzemes Chamber Orchestra

From 1995: Teaching at the Latvia Music Academy as a conductor - and contra tenor teacher

From 1997: Choir conductor at the National Opera of Latvia

1998: Rehearsing choir and orchestra in Händel's “Alcina”From 1998: Artificial leader of the Latvian Chamber Orchestra2000: Rehearsing and conducting Gluck's “Orfeus” and J. Lusen's “Bird Opera”.Awards: 

1993: Latvia Music Grand Prix for rehearsing Purcel's opera “Dido and Aenea”1998: Latvia Music Grand Prix and Theater Prize for Händel's “Alcina”. Also good notifications for this rehearsal in foreign pressContinued studies: 

Since 1999: Studying orchestra conduction at professor Jurij Simonov in Hungary and Moscow