Carl Nielsen: Sagadrøm

Carl Nielsen var meget optaget af tanken om musik som et organisk fænomen, hvor de musikalske ideer flyder naturligt og utvungent. Orkesterfantasien ”Saga-drøm” fra 1907-08 er et kort og nærmest tyst forsøg herpå og præsenterer som noget helt nyt et fabulerende afsnit, hvor instrumenterne spiller frit ind imellem hinanden, uden takststreger og uden direktion, noget nær fri improvisation.  Carl Nielsen skriver selv herom: ”Motivet til denne fantasi er hentet fra ”Njals saga”. Gunnar af Hlidarende er blevet dømt til landsforvisning, og da han og hans følge hviler sig undervejs ned til skibet som skal føre dem til Norge, falder han i søvn og drømmer. Musikstykket er holdt så stilfærdigt som muligt; et sted hen imod slutningen spiller instrumenterne helt frit mellem hinanden, ligesom tanker der i drømme løber underligt sammen i et fint væv. Stykket slutter med en blanding af højtidelige klange og bevægede toner og svinder hen som i en nordisk tåge”. Værket bærer mottoet: ”Nu drømmer Gunner, lad ham nyde sin drøm i fred”.Maj 2016