Messa di Gloria af Giacomo Puccini

For omkring 75 år siden havde dette imponerende stykke kirkemusik sin førsteopførelse. Men skønt Messa di Gloria var en succes, som hyldedes af både lægfolk og kritikere, var denne første opførelse meget nær ved også at blive den sidste. For i sin iver efter at mestre andre musikformer, skubbede Giacomo Puccini sine kirkelige kompositioner til side og påbegyndte undfangelsen af de store operaværker. 

Skønt Messa di Gloria blev skrevet af Puccini i den relativt unge alder af 18 år, repræsenterer den fuldbyrdelsen af hele hans musikalske baggrund. Arkiverne fortæller os, at dette partitur blev skabt for at tjene som Puccinis afsluttende prøve ved dimissionen fra Institute Musicale i Lucca, og at det, vigtigere endnu, var tænkt som en hyldest til familietraditionen, idet familien i fire generationer havde specialiseret sig i kirkemusik. Og selv om stykket i mange år var henlagt, fik det stor betydning for eftertiden: Messa di Gloria var den kreative kilde, fra hvilken Puccinis mest elskede og berømte melodier flød.

Messa di Gloria kunne let være forblevet gemt og glemt, havde det ikke været for en amerikansk præst, Dante del Fiorentino, og hans indsats. I 1951 tog Fader Dante til Puccinis fødeby Lucca i Italien for at samle materiale til sin bog om Puccinis liv. Ved sin tilbagevenden til Amerika havde Fader Dante sin musikalske skat med sig, og den blev opført den 12. juni 1952 ved en af Chicagos Grand Park koncerter og modtaget med stor begejstring. 

Messen hedder Messa di Gloria af den grund at gloria-satsen har fået en dominerende plads. Man bliver slået af en utrolig musikalsk opfindsomhed, dybde og skønhed. Vi fornemmer den dramatiske opera-musik gennem værket, til trods for at Puccini holder sig til de klassiske liturgiske tekster: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus og Agnus Dei. 

Messa di Gloria er et meget optimistisk værk hvori lovsangen til fulde klinger ud. Det er som et stort, genialt tonemaleri. I satsen Credo kan dette lettest opleves ved at Puccini følger Mesteren fra Nasareth fra vugge til grav, ned i dødsriget, til en enorm opstandelse, og leder os alle til et uendeligt smukt håb om det evige liv.

Beskrivelse og oversættelse på engelsk af Messa di Gloria:

http://www.friendsofhcs.freeserve.co.uk/mdigloria.html 

Librettoen på Latin og tysk:

http://www.vdkc.de/wtb/wtgpumes.htm 

December 2003