Kjeld Neiiendam fortæller om orkestrets historie

søndag d. 12.3.2017 i Birkerød

Kjeld Neiiendam har været med helt fra første dag – er en af grundlæggerne af Amatørsymfonikerne, orkestrets første solist (på klaver), den første dirigent – men nok så meget orkestrets solofagot indtil 2015!

Oprindelig var der 3 grupperinger af unge amatørmusikere:

  • Schneekloths Gymnasium; de dannede i besættelsens sidste dage i 1945 et skoleorkester på 7-8 musikere (bl.a. Kjeld Neiiendam på klaver og Leif Ekberg på violin). I forbindelse med befrielsen for den tyske besættelse blev orkestret 5.maj 1945 bedt om at festligholde begivenheden ved at spille Prins Jørgens March.
  • Øregaard Gymnasium, bl.a. en meget entusiastisk fransklærer samlede unge musikudøvere omkring noget kammermusik.
  • Kredsen omkring Kapelmusicus Ludvig Gunder og pianisten Folmer Jensens 3 sønner: Henning, Birger og Ib, der dyrkede kammermusik.

Omkring 1952 tog musikforsker og -formidler Karl Clausen (energisk gymnasielærer ved Østre Borgerdyd Gymnasium) initiativ til at samle de 3 musikgrupper, der kendte hinanden fra forskellige musikarrangementer af mere privat karakter.

På initiativ af Folmer Jensen mødtes de tre grupper hos Folmer Jensen, hvor de besluttede at starte et orkester. Den første prøve fandt sted i Dan Tørnings hjem (med 2 flygler!!!).

Det førte bl.a. til en opførelse af Bachs 5. Brandenburger Koncert (med Kjeld Neiiendam som klaversolist) ved en koncert på Øregaard Gymnasium.

Som en udløber af mødet hos Folmer Jensen omkring 1954 kom der for alvor gang i ensemblet, der nu bestod af ca. 20 musikere, der især spillede wienerklassisk orkestermusik. Målsætningen var at de sammen ville spille seriøst(!), men uden nogen koncertvirksomhed.

De øvede fra oktober 1954 i den tøndeloftede festsal på 4. sal i Sct.Jørgens Gymnasium. Orkestret havde allerede fra dette tidspunkt en række af de musikere, der har dannet grundstammen i orkestret i mange år: Kjeld Neiiendam, Dan Tørning, Leif Ekberg m.fl. Senere kom også Folmer Teilmann, Hans Gammeltoft-Hansen, Poul Jeppesen, og endnu senere også blandt mange andre Morten Zeuthen, Niels Ullner, Anne Margrethe Dahl og andre, der siden er blevet kendte professionelle kunstnere inden for musikken.

Kjeld Neiiendam var orkestrets første dirigent fra 1954. Da Kjeld i efteråret 1956 rejste et år til England, overgik dirigentpinden til den meget energiske og dynamiske Ib Eriksson, soloklarinettist i Radiosymfoniorkestret. Ib Folmer Jensen og Ib Eriksson havde mødt hinanden på musikstævner i Sverige.

Ib Eriksson havde store ambitioner på det nye ensembles vegne og ønskede at det skulle udbygges fra mere stilfærdigt privat ensemble til et større udadvendt orkester. Via sine kontakter i radioen og Radiosymfoniorkestret (og deres elever) ville han opbygge et egl. symfoniorkester.

Organisationen Musik & Ungdom var blevet oprettet i 1956, og Ib Eriksson tog kontakt til M&U, fordi han ønskede at hans ungdomsorkester skulle tilknyttes som organisationens orkester. Her opstod der imidlertid en interessemodsætning til Folmer Jensen-fløjen, der ikke havde den slags ambitioner. Efter en intern strid delte amatørmusikerne sig i to lejre: Folmer Jensen-fløjen forlod samarbejdet, mens Ib Erikssons fløj dannede et symfonikorkester under Musik & Ungdom med dobbeltnavnet  Musik & Ungdoms Orkester, Amatørsymfonikerne – og talte 50-60 unge amatørmusikere.

Amatørsymfonikerne blev i 1958 optaget som Danmarks Ungdomsorkester i Jeunesses Musicales International, en verdensomspændende organisation, skabt i 1945 på linie med en række andre fredsinitiativer, for at samle unge om fredeligt interkulturelt samarbejde.

I kraft af samarbejdet med Musik & Ungdom og deltagelsen i Jeunesses Musicales International blev det muligt for Amatørsymfonikerne at tage på storstilede turnéer til bl.a. Wien, Amsterdam og Berlin. Orkestret fik også et tæt samarbejde med Danmarks Radios børne- og ungdomsudsendelser, BUS (Børn-Ungdom-skole), hvor samarbejdspartneren var Knud Wissum.

Det førte til en lang række ungdomskoncerter  i den daværende Danmarks Radios Koncertsal på Rosenørns Allé – og koncerterne blev udsendt i DR. Samarbejdet ophørte efter mange år, da DR besluttede at nedprioritere amatørmusik.

På et tidspunkt blev Amatørsymfonikerne nødt til at droppe samarbejdet med Musik & Ungdom, da orkestrets medlemmer havde overskredet udløbsdatoen for at kunne gå under betegnelsen ‘ungdomsorkester’! Orkestret fortsatte som selvstændigt ensemble under navnet Amatørsymfonikerne, og har siden eksisteret som et fuldt udbygget symfoniorkester, der afholder ca. 8 koncerter om året (med 4 forskellige koncertprogrammer), dels alene, dels i samarbejde med andre orkestre og af og til kor.

Samarbejdet med Ib Eriksson stoppede efter intern uenighed omkring 1967, ikke mindst pga. det, som en række medlemmer af orkestret opfattede som Ib Erikssons diktatoriske tilbøjeligheder! Derefter har orkestret valgt at skifte mellem forskellige dirigenter, afhængigt af repertoirevalg og af de muligheder, der kan etableres. Det har bl.a. været muligt at spille med professionelle dirigenter som Leif Segerstam og Michael Schönwandt, der startede sin danske dirigentkarriere i Amatørsymfonikerne!